Bestuur en Commissies

Wie doet wat binnen de korfbalclub PSV/RM Verkeersdiensten? Hoe kunnen we in contact komen met de juiste persoon? Hieronder geven we de namen en functies. Er worden geen persoonlijke contactgegevens gedeeld, hooguit functie gebonden mailadressen. Mailadressen op commissieniveau zijn altijd algemene mailadressen die op commissie niveau worden uitgelezen.

Algemeen Bestuur

Voorzitter – Dimmy Vissering (voorzitter@psvkorfbal.nl)
Secretaris – Maarten de Rooij (secretaris@psvkorfbal.nl)
Penningmeester – Julian Langeraert (finance@psvkorfbal.nl)
Sport Technische Zaken – VACATURE (stc@psvkorfbal.nl)
Sport Ondersteunende Zaken – Eran Jansen (soc@psvkorfbal.nl)
Sport Ondersteunende Zaken – Claudia Pennings (soc@psvkorfbal.nl)
Communicatie – VACATURE (communicatie@psvkorfbal.nl)
Algemene Zaken – Ferry Visser (bestuurslid@psvkorfbal.nl)

Bestuur is in zijn geheel te bereiken via mailadres AB@psvkorfbal.nl

Sport Technische Zaken (STC)

De STC houdt zich voornamelijk bezig met de kern van de club, het korfballen en wat daarvoor nodig is. Van ploegindeling tot zaalinhuur, van scheidsrechteropleidingen tot talentontwikkeling.

VACATURE – Algemeen Bestuurslid, opleidingen
Gino van der Weijden – scheidsrechterszaken
Nicky van der Weijden – coördinator junioren/aspiranten
Sandra van der Molengraft – coördinator pupillen
VACATURE – coördinator senioren
Wouter de Rooij – wedstrijdsecretariaat (ws@psvkorfbal.nl, telefoon 06-22469316)

STC is te bereiken via mailadres STC@psvkorfbal.nl

Sport Ondersteunende Zaken (SOC)

De SOC houdt zich bezig met algemeen beheer en gebruik van de accommodatie, het clubhuis en kampeerterrein. Tevens ondersteunt deze commissie de club in bijvoorbeeld kledingbeheer.

Eran Jansen – Algemeen Bestuurslid
Claudia Pennings – horeca, bardienst
Nanny Sanders – kleding
Wesley Stevens – onderhoud
Jolanda de Rooij – 2e hands sportkleding

SOC is te bereiken via mailadres SOC@psvkorfbal.nl

Activiteitencommissie

Veel nevenactiviteiten die worden georganiseerd binnen de club worden door één of meerdere leden van de activiteitencommissie gecoördineerd. Bingo avond, spelletjesavond, Oktoberfeest, filmavond, spokentocht, jeugdkamp. Zomaar wat voorbeelden van de vele gave activiteiten naast het korfbal.

Jeroen Wijnen
Lotte de Boer
Michel den Hartog
Rob Willems
Sandra van de Molengraft

Activiteitencommissie is te bereiken via mailadres activiteit@psvkorfbal.nl

Communicatie

Algemeen beheer van de communicatie binnen de club en social media.

VACATURE – Algemeen Bestuurslid
Jasper Vlemmings – nieuwsbrief (redactie@psvkorfbal.nl)
VACATURE – social media
Romek van der Linden – social media

Communicatie is te bereiken via mailadres communicatie@psvkorfbal.nl

Kascommissie

Voor de controle van de boekhouding en de algemene financiële huishouding van de club als voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering controleren onderstaande personen de werkwijze van de penningmeester.

Mayke Kempenaar
Rob Willems

Functies niet gerelateerd aan een commissie

Vrijwilligerscoördinator – Yvonne Kuijten
Vertrouwenspersoon – Michel den Hartog
Ledenadministratie – VACATURE

Wilt u een algemeen bericht sturen dan kan dat via de pagina contact, zie deze link.

Chat openen
💬 Heb je een vraag?
Hallo 👋
Waarmee kunnen we je helpen?