Bestuur en Commissies

Wie doet wat binnen de korfbalclub PSV/lifovragen.nl? Hoe kunnen we in contact komen met de juiste persoon? Hieronder geven we de namen en functies. Er worden geen persoonlijke contactgegevens gedeeld, hooguit functie gebonden mailadressen. Mailadressen op commissieniveau zijn altijd algemene mailadressen die op commissie niveau worden uitgelezen.

Bestuur

Voorzitter – Dimmy Vissering (voorzitter@psvkorfbal.nl)
Secretaris – Maarten de Rooij (secretaris@psvkorfbal.nl)
Penningmeester – Julian Langeraert (finance@psvkorfbal.nl)
Sport Technische Zaken – Hans Kester (stc@psvkorfbal.nl)
Sport Ondersteunende Zaken – Eran Jansen (soc@psvkorfbal.nl)
Communicatie – Jonar Jansen (communicatie@psvkorfbal.nl)
Algemene Zaken – Ferry Visser (bestuurslid@psvkorfbal.nl)

Bestuur is te bereiken via mailadres AB@psvkorfbal.nl

Sport Technische Zaken (STC)

Hans Kester – Bestuurslid, opleidingen
Gino van der Weijden – scheidsrechterszaken
Nicky van der Weijden – coördinator junioren/aspiranten
Sandra van der Molengraft – coördinator pupillen
Thomas Kramer – coördinator senioren
Wouter de Rooij – wedstrijdsecretariaat (ws@psvkorfbal.nl, telefoon 06-22469316)

STC is te bereiken via mailadres STC@psvkorfbal.nl

Sport Ondersteunende Zaken (SOC)

Eran Jansen – Bestuurslid
Claudia Pennings – horeca, bardienst
Nanny Sanders – kleding
Wesley Stevens – onderhoud

SOC is te bereiken via mailadres SOC@psvkorfbal.nl

Activiteitencommissie

Jeroen Wijnen
Lotte de Boer
Michel den Hartog
Rob Willems
Sandra van de Molengraft

Activiteitencommissie is te bereiken via mailadres activiteit@psvkorfbal.nl

Communicatie

Jonar Jansen – Bestuurslid
Jasper Vlemmings – nieuwsbrief (redactie@psvkorfbal.nl)
Quinty van Riel – social media

Communicatie is te bereiken via mailadres communicatie@psvkorfbal.nl

Kascommissie

Femke Kester
Mayke Kempenaar
Rob Willems

Functies niet gerelateerd aan een commissie

Vrijwilligerscoördinator – Femke Kester & Yvonne Kuijten
Vertrouwenspersoon – Michel den Hartog

Wilt u een algemeen bericht sturen dan kan dat via de pagina contact, zie deze link.